MESSER / EVENTS

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/12
MESSER
Deltakelse på messer er en viktig markedsføringskanal for flere selskaper. Noen velger å gjøre det med egen stand på større fellesmesser, mens andre velger innsalgsmesser i egne eller leide lokaler.
I disse tilfellene bistår vi kundene med å gi besøkende/kunder opplevelse av kundens identitet og eventuelle budskap.
Vi bistår i ulik grad fra ide og uttegning av stand/lokale til ferdig stand eller messelokale.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7
POPUPS 

Popup-butikker er blitt langt mer vanlig,

og faste/tilfeldige lokaler brukes til å markedsføre et merke/produkt/kolleksjon etc.

Her tilpasser vi lokalet til konseptet som skal vises, bistår med farge / møbelvalg og annet inventar for å få frem de ønskede produktene. Her er det muligheter for å leke med løsningene da det skal vare for en begrenset periode, og man kan finne løsninger som kan gjenbrukes for andre popup-butikker.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/16
EVENTS
Event skal vekke oppmerksomhet, begeistring og engasjement rundt et produkt, merke, konsept etc. Dette utføres i mange ulike skalaer, men felles for disse er at de skal gjenspeile konseptet/helheten til den som arrangerer.
Vi bistår med alt det visuelle til eventet og er også en samarbeidspartner på ideer til selve gjennomføringen.